Engelbrekts kammarkör är en levande och aktiv del av Stockholms musikliv med ett  40-tal korister som under ledning av dirigent Bengt Eklund förenas i kärleken till musiken och viljan att skapa konstnärliga upplevelser på hög nivå. Vår hemvist är Engelbrektskyrkan i centrala Stockholm, en kyrka med rika musikaliska traditioner som vi stolt förvaltar.